garantie 4 ani GPL

Regulamentul Oficial al Campaniei „Garanție bonus 2 ANI!”  octombrie 2020

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Organizatorul Campaniei Promotionale PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L.este SC Pro speranta 2002 SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23, judetul Arges, Nr. Oficiul Registrului Comertului: J03/2069/1994 Cod Unic: RO6747677.
 • Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.
 • Campania se desfasoara in  service-ul auto administrat de catre S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L. iar pentru alimentarea cu carburant GPL – statiile de distributie carburant administrate de catre S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L.

2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Promotia incepe in data de  15 octombrie 2020, si se va desfasura in fiecare zi.
 • Promotia nu se cumuleaza cu alte campanii existente in derulare ale companiei S.C. Pro speranta 2002 S.R.L..

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, in varsta de peste 18 ani  care instaleaza un echipament GPL Landi Renzo si achizitioneaza carburantul auto GPL in statiile de alimentare carburant ale societatii noastre pe baza de bon fiscal , care achita cu numerar sau card bancar, indeferent de nationalitatea acestora.
 • Promotia nu este adresata clientilor care alimenteaza pe fise, facturare periodica, etc

4.   MECANISMUL PROMOTIEI

Cumparatorii care doresc sa participe la promotiile noastre trebuie sa respecte intocmai conditiile de desfasurare a promotiei si sa se prezinte in termenele prevazute in REGULAMENT pentru validare si prelungire GARANTIE si trebuie sa acumuleze cele 2000 de puncte prin alimentarea in statiile administrate de catre societatea noastra, mentionate in Anexa 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei. Cele 2000 de puncte acumulate sunt echivalentul a 2000 de litri.

Prelungirea garantiei se va face de catre persoanele avizate din cadrul companiei ( la sediu  Str Trivale nr 23, sau la service – Str Tache Ionescu nr 8), prin stampilarea, semnarea si datarea prelungirii GARANTIEI, in casuta prevazuta  pe verso flayer promotie atasat garantiei echipamentului in baza bonurilor fiscale prezentate.

5. CONDITII DE DESFASURARE

 1. Instalatia GPL Landi Renz a fost achizitionata si montata in service-ul Pro Speranta 2002.
 2. Reviziile si reparatiile din perioada de GARANTIE au fost efectuate doar in service-ul Pro Speranta 2002.
 3. Se acumulează 2000 de puncte echivalent a 2000 de litri în anul premergator celui pentru care se face prelungirea de garanție;
 4. Prelungirea GARANȚIEI se va face pe câte un an în baza bonurilor fiscale prezentate la punctele menționate în REGULAMENT pana la 30 ianuarie a anului pentru care se solicită prelungirea.
 5. Sunt luate în considerare doar bonurile de alimentare carburant GPL eliberate din stațiile Rompetrol ProSperanța pe parcursul anului precedent celui pentru care se face prelungirea GARANȚIEI. – bonurile se vor prezenta in original si copie xerox.

5. PREMII

 • Prelungirea cu cate un an a GARANTIEI instalatiei GPL Landi Renzo

Acest premii se vor acorda dupa cum urmeaza :

La terminarea celui de al doilea an de GARANTIE se acorda prelungire pentru al 3-lea an iar la finele celui de-al treilea an se acorda prelungire GARANTIE pentru al patrulea an – in urma verificarii indeplinirii conditiilor mentionate la Art 5. din prezentul regulament.

Castigatorii acestui premiu nu pot solicita contravaloarea premiului in bani.

6.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea dvs. la campaniile promotionale organizate de catre societate si furnizarea datelor dvs. cu caracter personal sunt voluntare. Prin urmare, dvs. sunteti cei care decideti daca ne oferiti date cu caracter personal prin completarea formularului de evidenta al participantilor la promotie. Dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor se vor pastra in contabilitatea firmei pe o perioada de zece ani.
Am configurat campurile obligatorii astfel incat sa solicitam volumul minim de informatii de care avem nevoie pentru a va identifica. Nu conditionam inscrierea in campania promotionala de consimtamantul dvs. pentru primirea de comunicari de marketing.

7.TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 • Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a acestei campanii de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

8. FORTA MAJORA

 • Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
 • Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

9. LITIGII

 • In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din , sau in legatura cu , litigii de orice natura legate de proprietatea asupra taloanelor castigatoare sau necastigatoare . De asemenea , organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.

10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi prezent in toate cele 18 locatii ale societatii unde se desfasoara aceasta promotie şi va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, printr-o cerere scrisă la sediul Organizatorului din municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23.
 • De asemenea detalii suplimentare se pot obtine la orice punct de lucru sau la sediul social al societatii noastre.

11. TAXE

Organizatorii nu isi asuma obligatia platii nici unei taxe si nici unui impozit , cu exceptia impozitului pe venit obtinut ca urmare a acordarii premiilor campaniei , impozit care se retine la sursa , in conformitate cu prevederile Titlului al III – lea din Legea 571/2003 Codul Fiscal.

Call Now ButtonSunati acum