Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

S.C. PRO SPERANȚA 2002 S.R.L., cu sediul în mun. Pitești, str. Trivale, nr. 23, jud. Argeș, nr. de înregistrare la O.R.C. Argeş J03/2069/1994, cod fiscal RO6747677, reprezentatã legal prin Ungureanu Ovidiu – administrator, este operatorul de date cu caracter personal și respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor, conform art. 25 si art. 32 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
Prezenta Politică de Confidenţialitate are în vedere website-ul www.prosperanta.ro.
1. Ce date cu caracter personal culege societatea noastră, cum le colectăm și care este scopul utilizării acestora?
În procesul de operare a prezentului site web, societatea prelucrează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct, precum nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, număr de telefon sau observate de către companie, precum adresă IP, regiunea sau locația generală, aproximativă în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră care accesează internetul, tipul de dispozitiv accesat, tipul de browser utilizat, sistemul de operare, inclusiv un istoric al paginilor din site pe care dvs. le vizualizați.
Nu intenționăm să colectăm cu bună știintă informații de la minori. Nu vizăm minorii ca potențiali beneficiari ai serviciilor noastre.
a. Compania prelucrează datele dvs. cu caracter personal furnizate în contextul în care doriți să ne contactați prin intermediul formularului de contact disponibil pe site și în contextul cererii unei oferte de preț pentru serviciile pe care le prestăm. Datele pe care le introduceți în formularul de contact/la momentul solicitării ofertei de preț sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul nr. 679/2016, de a răspunde la solicitarea dvs.. Aceste date vor fi folosite strict în scopul contactării dvs. ulterioare în vederea comunicării unui răspuns la solicitarea dvs.. În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate, nu ne veți putea adresa solicitări, oferte de preț, aceste date fiind un minim de informații necesare pentru ca societatea noastră să poată să vă comunice un răspuns. Datele cu caracter personal se vor păstra până la momentul la care societatea va transmite răspunsul la solicitarea înaintată de către persoana vizată.
b. De asemenea, în perioada campaniilor promoționale, în scopul înscrierii dvs. ca participanți la campania organizată de către societate, prin completarea talonului de promoții / formularului pe care îl găsiți în toate stațiile de distribuție carburanți, administrate de către societatea noastră, menționate în Anexa 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei aflat numai pe pagina noastră de internet, societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, semnătură. Totodată, prelucrăm datele cu caracter personal menționate anterior și în scopul atribuirii de premii, precum și în vederea unor obligații fiscale care îi revin societății. Datele pe care le introduceți în talonul de promoții sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin societății în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală și în materie de arhivare și în scopul interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. b) și f) din Regulamentul nr. 679/2016.
Participarea dvs. la campaniile promoționale organizate de către societate și furnizarea datelor dvs. cu caracter personal sunt voluntare. Prin urmare, dvs. sunteți cei care decideți dacă ne oferiți date cu caracter personal prin completarea taloanelor de promoții/formularelor. După terminarea campaniei promoționale, datele personale ale participanților se vor păstra în contabilitatea firmei pe o perioadă de zece ani.
Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica. Nu condiționăm înscrierea în campania promoțională de consimțământul dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.
În cazul în care vizitați stațiile de carburanți Pro Speranta 2002, vă informăm faptul că prelucrăm imaginea dvs. prin înregistrarea acesteia pentru supravegherea video care se realizează conform art. 6 alin. 1) lit. c) si d) din Regulamentul nr. 679/2016 în vederea unui interes legitim al operatorului și în scopul respectării legislației în vigoare privitoare la paza și protecția personelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, dar și a împrejmuirilor acestora potrivit Legii nr. 333/2003. Durata arhivării înregistrării video, captată de camerele video de supraveghere este de aproximativ 30 de zile de la data realizării acestora, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
c. Prelucrăm date cu caracter personal, precum adrese de protocol internet (IP), regiunea sau locația generală, aproximativă în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră care accesează internetul, tipul de dispozitiv accesat, tipul de browser utilizat, sistemul de operare.
Folosim Google Analytics care ne ajută să măsurăm eficienţa publicităţii noastre şi modul în care vizitatorii folosesc pagina web. Dacă doriți să renunțați la urmărirea de către Google Analytics, accesați https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Toate aceste informații sunt utilizate doar în scopuri statistice pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Datele cu caracter personal se vor păstra pe o perioadă de 1 an.
În situația în care vă opuneți prelucrării de date în scop statistic, vă informăm că această opțiune va fi analizată și, în funcție de situația particulară a dvs., veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul nr. 679/2016, obiecțiunea dvs. pentru o asemenea operațiune neavând un efect asupra posibilității dvs. de vizitare a site-ului nostru.
2. Persoanele împuternicite și destinatarii datelor cu caracter personal
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
Destinatari ai datelor cu caracter personal sunt Direcția Generală a Finanțelor Publice (care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia), împuterniciții operatorului, precum și alte organe ale statului îndreptățite să le fie furnizate informații privitoare la dumneavoastră (pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, previne o infracțiune sau protejează siguranța națională; protejează siguranța individului sau siguranța publică).
3. Restricții legate de utilizarea informațiilor personale de către destinatari
Destinatarii cărora le punem la dispoziţie informaţii privind datele dvs. cu caracter personal, conform specificațiilor de mai sus, sunt limitaţi (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care le pot folosi în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informaţii privind datele dvs. cu caracter personal sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta politică de confidențialitate și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră.
Cu excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. cu caracter personal vreunui terţ fără a vă anunţa sau, dacă este cazul, fără a obţine în prealabil consimțământul dvs..
4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal furnizate către S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L. nu vor fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene („UE”) sau din Spațiul Economic European („SEE”).
În cazul în care accesați linkurile către care siteul face direcționare, dacă prin accesarea lor se oferă acces la software terț, termenii și condițiile deținătorilor respectivelor produse prevalează și se vor respecta drepturile acestora, compania noastră nu este răspunzătoare de datele furnizate ca urmare a accesări respectivelor linkuri.
Așadar, atunci când folosiţi un link pentru a ajunge de pe site-ul nostru pe o altă pagină web, prezenta politica de confidenţialitate nu se mai aplică. Navigarea şi interacţiunea pe care le desfăşuraţi pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către prezentul site, se supun regulilor şi politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiţi regulile şi politicile paginilor pe care le vizitaţi pentru a înţelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare şi dezvăluire a datelor cu caracter personal.
5. Drepturile persoanei vizate
Beneficiați de: Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 GDPR); Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR); Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, art. 17 GDPR); Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, art. 18 GDPR); Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 GDPR); Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, art. 21 GDPR); Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs.. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 GDPR); Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, telefone: +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602, email: anspdcp@dataprotection.ro, art. 77 GDPR).
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@prosperanta.ro. În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.
6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi prelucrate de către operator pentru o perioadă egală cu perioada impusă de cerințele legale aplicabile în domeniul legislației fiscale/financiare, precum și al altor legi, reglementări și/sau alte norme aplicabile. În plus, Operatorul este îndreptățit să proceseze datele cu caracter personal ale persoanei vizate cu respectarea statutului de prescripție a normelor procedurale impuse de legislația românească civilă și/sau penală. Stocarea datelor se va face pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu evidența activităților de prelucrare desfășurate păstrată de către Operator, în temeiul art. 30 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
7. Securitatea
S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L. se angajează să protejeze datele dvs. cu caracter personal împotriva oricărei pierderi, utilizări, abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere, şi îşi ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizatorică şi tehnică. Printre măsurile de natură organizatorică avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, şi depozitarea dosarelor fizice în fişete încuiate. Măsurile de natură tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre şi utilizarea softurilor antivirus.
În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, datele dumneavoastră personale pot fi transferate prin internet. Deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile privind datele dvs. cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii dintre noi şi dvs, prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informaţiilor privind datele dvs. cu caracter personal pe care ni le transmiteţi prin internet şi prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dvs.. Odată ce am primit datele dvs. cu caracter personal, vom utiliza proceduri stricte şi metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.
8. Modificări privitoare la politica de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta politică de confidențialite în orice moment.
Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta politică de confidențialitate. Aceasta este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Vom trata datele dvs. cu caracter personal conform politicii de confidențialitate în baza căreia sunt colectare datele respective, cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. de a le trata altfel.

 

 

Call Now ButtonSunati acum