Campanie promotionala stații GPL Pitesti 2019

 Regulamentul Oficial al Campaniei „PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L. statii GPL Pitesti!” aprilie 2019

0. Campania se reia in perioada 20 iulie -20 decembrie 2019, iar  statiile participante la campanie, se modifica, respectiv: Pitesti str. Basarabiei, F.N; Pitesti, str Targu din Vale

0. Campania se prelungeste in statia Pitesti str. Basarabiei pana la data de 31.07.2019 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Organizatorul Campaniei Promotionale “ PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L.” este SC Pro speranta 2002 SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23, judetul Arges, Nr. Oficiul Registrului Comertului: J03/2069/1994 Cod Unic: RO6747677.
 • Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.
 • Campania se desfasoara in  statia de distributie carburanti administrata de catre S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L. care comercializeaza carburanti auto – GPL, statiile din Pitesti, str N. Balcescu, intrarea Auchan- Rolast; Pitesti str. Basarabiei, F.N; Pitesti, str Targu din Vale

2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Promotia este valabila in perioada 01 aprilie 2019 – 30 iunie 2019, in fiecare zi.
 • Promotia nu se cumuleaza cu alte campanii existente in derulare in statiile S.C. Pro speranta 2002 S.R.L..

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, in varsta de peste 18 ani  care achizitioneaza carburantul auto GPL in statiile mentionate mai sus ale societatii noastre pe baza de bon fiscal , care achita cu numerar sau card bancar, indeferent de nationalitatea acestora.
 • Promotia nu este adresata clientilor care alimenteaza pe fise,facturare periodica,etc

4.   MECANISMUL PROMOTIEI

Cumparatorii care doresc sa participe la promotiile noastre trebuie sa completeze corect si integral toate rubricile talonului de promotie pe care il gasesc in toate statiile de distributie carburanti, administrate de catre societatea noastra, mentionate in Anexa 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei. Pentru ca un talon de promotii sa fie valid, trebuie sa fie in original si completate toate campurile.

5. PREMII

 • Premiile acordate in baza prezentei promotii sunt :
 • O reducere din costul carburantului GPL pentru toti clientii statiilor din Pitesti, str N. Balcescu, intrarea Auchan- Rolast; Pitesti str. Basarabiei, F.N; Pitesti, str Targu din Vale

Acest premii se vor acorda dupa cum urmeaza :

– Reducerea din costul carburantului GPL pentru toti clientii statiilor din Pitesti, str N. Balcescu, intrarea Auchan- Rolast; Pitesti str. Basarabiei, F.N; Pitesti, str Targu din Vale de vineri orele 24:00 pana duminica orele 24:00 in fiecare saptamana din perioada mai sus mentionata.

Castigatorii oricarui premiu nu pot solicita contravaloarea premiului in bani.

6.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Completarea unui talon de promotii si depunerea lui la una din statiile de carburant, in scopul participarii la promotie presupune cunoasterea regulamentului de catre expeditorul talonului si acordul expeditorului pentru prevederile acestui regulament.
In perioada campaniilor promotionale, in scopul inscrierii dvs. ca participanti la campania organizata de catre societate, prin completarea talonului de promotii pe care il gasiti în toate statiile de distributie carburanti, administrate de catre societatea noastra, mentionate in Anexa 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei aflat pe pagina noastra de internet, societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon, semnatura. Totodata, prelucram datele cu caracter personal mentionate anterior si in scopul atribuirii de premii, in vederea unor obligatii fiscale care ii revin societatii. Datele pe care le introduceti in talonul de promotii sunt prelucrate in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin societatii in contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala si in materie de arhivare si in scopul interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. b) și f) din Regulamentul nr. 679/2016.
Participarea dvs. la campaniile promotionale organizate de catre societate si furnizarea datelor dvs. cu caracter personal sunt voluntare. Prin urmare, dvs. sunteti cei care decideti daca ne oferiti date cu caracter personal prin completarea taloanelor de promotii. Dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor se vor pastra in contabilitatea firmei pe o perioada de zece ani.
Am configurat campurile obligatorii astfel incat sa solicitam volumul minim de informatii de care avem nevoie pentru a va identifica. Nu conditionam inscrierea in campania promotionala de consimtamantul dvs. pentru primirea de comunicari de marketing.

7.TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 • Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a acestei campanii de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

8. FORTA MAJORA

 • Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
 • Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

9. LITIGII

 • In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din , sau in legatura cu , litigii de orice natura legate de proprietatea asupra taloanelor castigatoare sau necastigatoare . De asemenea , organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.

10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi prezent in toate cele 18 locatii ale societatii unde se desfasoara aceasta promotie şi va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, printr-o cerere scrisă la sediul Organizatorului din municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23.
 • De asemenea detalii suplimentare se pot obtine la orice punct de lucru sau la sediul social al societatii noastre.

11. TAXE

Organizatorii nu isi asuma obligatia platii nici unei taxe si nici unui impozit , cu exceptia impozitului pe venit obtinut ca urmare a acordarii premiilor campaniei , impozit care se retine la sursa , in conformitate cu prevederile Titlului al III – lea din Legea 571/2003 Codul Fiscal.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord cu Politica noastră de protecție a datelor.
Citeste mai mult
Sunati acum