promo prosperantaProSperanta are pentru tine o gramada de premii!!

Incepand din1 august, la alimentarea in statiile GPL Prosperanta vei beneficia de premii instant sau reducere la revizia GPL la acumularea de puncte.

Regulamentul Oficial al Campaniei „PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L.!”

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 Organizatorul Campaniei Promotionale “ PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L.” este SC Pro speranta 2002 SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Municipiul Pitesti, str. Dumbravei nr. 9, judetul Arges, Nr. Oficiul Registrului Comertului: J03/2069/1994 Cod Unic: RO6747677.

 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

 Campania se desfasoara in toate cele 18 statii de distributie carburanti administrate de catre S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L. care comercializeaza GPL auto si care sunt mentionate in Anexa nr. 1 care se constituie parte integranta la prezentul Regulament.

2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 Promotia este valabila in perioada 01 august-31 octombrie 2014, in fiecare zi.

 Promotia nu se cumuleaza cu alte campanii existente in derulare in statiile S.C. Pro speranta 2002 S.R.L..

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care achizitioneaza carburantul GPL in orice statie a societatii noastre pe baza de bon fiscal, care achita cu numerar sau card bancar, indeferent de nationalitatea acestora.

4. PREMII

 Premiile acordate in baza prezentei promotii sunt :

– Odorizant auto

– Energizant

– Sapca

– Incarcator auto micro USB

Acest premii se vor acorda dupa cum urmeaza :

– Odorizant auto- LA O ALIMENTARE DE MINIM 20 LITRII GPL

– Energizant- LA O ALIMENTARE DE MINIM 30 LITRII GPL

– Sapca- LA ACUMULAREA PE TALON A MINIM 150 LITRII GPL

– Incarcator auto micro USB- LA ACUMULAREA PE TALON A MINIM 300

LITRII GPL

5. TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a acestei campanii de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

6. FORTA MAJORA

 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

7. LITIGII

 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

8. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi prezent in toate cele 18 locatii ale societatii unde se desfasoara aceasta promotie şi va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, printr-o cerere scrisă la sediul Organizatorului din municipiul Pitesti, str. Dumbravei nr. 9.

 De asemenea detalii suplimentare se pot obtine la orice punct de lucru sau la sediul social al societatii noastre.

ANEXA 1. Lista statiilor GPL Pro Speranta

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord cu Politica noastră de protecție a datelor.
Citeste mai mult
Sunati acum