Regulamentul Oficial al Campaniiilor  „PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L.!”

Regulament campanie pentru alimentarea cu benzina/ motorina.

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Organizatorul Campaniei Promotionale “ PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L.” este SC Pro speranta 2002 SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23, judetul Arges, Nr. Oficiul Registrului Comertului: J03/2069/1994 Cod Unic: RO6747677.
 • Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.
 • Campania se desfasoara in toate cele 2 statii de distributie carburanti administrate de catre S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L. care comercializeaza carburanti auto si care sunt mentionate in Anexa nr. 1 care se constituie parte integranta la prezentul  Regulament.

2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Promotia este valabila in perioada 01 aprilie 2017- 31 mai 2017, in fiecare zi.
 • Promotia nu se cumuleaza cu alte campanii existente in derulare in statiile S.C. Pro speranta 2002 S.R.L..

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice si juridice, care achizitioneaza carburant ( Benzina/Motorina) in statiile din Anexa 1, pe baza de bon fiscal , indiferent de modalitatea de plata si
indeferent de nationalitatea acestora.

4. PREMII

 • Premiile acordate in baza prezentei promotii sunt :

– Odorizant auto

– Doze de bere bergenbier

 • Acest premii se vor acorda dupa cum urmeaza :

– Odorizant auto- LA O ALIMENTARE DE MINIM 20 LITRI carburant

– Un Odorizant auto- LA O ALIMENTARE DE MINIM 20 LITRI carburant
– O doza de bere – LA O ALIMENTARE INTRE 25 LITRI SI 100 LITRI carburant 
– Doua doze bere – LA O ALIMENTARE INTRE 101 LITRI SI 300 LITRI carburant 
– Trei doze bere – LA O ALIMENTARE INTRE 301 LITRI SI 600 LITRI carburant 
– Patru doze bere – LA O ALIMENTARE INTRE 601 LITRI SI 1000 LITRI carburant

5. TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 • Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a acestei campanii de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea
 • afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

6. FORTA MAJORA

 • Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indepliniobligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementarecare poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
 • Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fiexonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comuniceparticipantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

7. LITIGII

 • In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din , sau in legatura cu , litigii de orice natura legate de proprietatea asupra taloanelor castigatoare sau necastigatoare . De asemenea , organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.

8. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi prezent in cele 3 locatii ale societatii unde se desfasoara aceasta promotie şi va fi disponibil in mod ratuit oricărui solicitant, printr-o cerere scrisă la sediul Organizatorului din municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23. De asemenea detalii suplimentare se pot obtine la orice punct de lucru sau la  sediul social al societatii noastre.

9. TAXE

 • Organizatorii nu isi asuma obligatia platii nici unei taxe si nici unui impozit, cu exceptia impozitului pe venit obtinut ca urmare a acordarii premiilor campaniei, impozit care se retine la sursa , in conformitate cu prevederile Titlului al III – lea din Legea 571/2003 Codul Fiscal.

ANEXA 1

1. CIMPULUNG – STR. ALEXANDRU CEL BUN

2. DRAGOSLAVELE – STR. PRINCIPALA

3. TOPOLOVENI – Calea Bucuresti nr. 9

Regulament campanie pentru alimentarea cu GPL

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Organizatorul Campaniei Promotionale “ PROMOTIE S.C. PRO SPERANTA 2002 S.R.L.” este SC Pro speranta 2002 SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23, judetul Arges, Nr. Oficiul Registrului Comertului: J03/2069/1994 Cod Unic: RO6747677.
 • Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.
 • Campania se desfasoara in toate cele 11 statii de distributie carburanti administrate de catre S.C. Pro Speranta 2002 S.R.L. care comercializeaza carburanti auto si care sunt mentionate in Anexa nr. 2 care se constituie parte integranta la prezentul Regulament.

2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Promotia este valabila in perioada 01 aprilie-30 mai 2017, in fiecare zi.
 • Promotia nu se cumuleaza cu alte campanii existente in derulare in statiile S.C. Pro speranta 2002 S.R.L..

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care achizitioneaza carburantul auto in orice statie a societatii noastre pe baza de bon fiscal, care achita cu numerar sau card bancar, indeferent de nationalitatea acestora.
 • Promotia nu este adresata clientilor care alimenteaza pe fise, facturare periodica,etc

4. PREMII

 • Premiile acordate in baza prezentei promotii sunt :

– Odorizant auto

– O doza de bere bergenbier

 • Acest premii se vor acorda dupa cum urmeaza :

– Odorizant auto- LA O ALIMENTARE DE MINIM 20 LITRII carburant

– O doza de bere – LA O ALIMENTARE DE MINIM 35 LITRII gpl

5. TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 • Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a acestei campanii de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

6. FORTA MAJORA

 • Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
 • Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

7. LITIGII

 • In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din , sau in legatura cu , litigii de orice natura legate de proprietatea asupra taloanelor castigatoare sau necastigatoare . De asemenea, organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.

8. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi prezent in toate cele 18 locatii ale societatii unde se desfasoara aceasta promotie şi va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, printr-o cerere scrisă la sediul Organizatorului din municipiul Pitesti, str. Trivale nr 23.
 • De asemenea detalii suplimentare se pot obtine la orice punct de lucru sau la sediul social al societatii noastre.

9. TAXE

 • Organizatorii nu isi asuma obligatia platii nici unei taxe si nici unui impozit, cu exceptia impozitului pe venit obtinut ca urmare a acordarii premiilor campaniei, impozit care se retine la sursa , in conformitate cu prevederile Titlului al III – lea din Legea 571/2003 Codul Fiscal.

ANEXA 2

1. PITESTI – STR. BASARABIEI FN

2. PITESTI – STR. TIRGUL DIN VALE NR 54

3. CURTEA DE ARGES – STR. NEGRU VODA

4. CIMPULUNG – STR. ALEXANDRU CEL BUN

5. COSTESTI – STR. TELESTI

6. LEORDENI – STR. PRINCIPALA

7. LUNCA CORBULUI – STR. PRINCIPALA

8. MIOVENI – BDUL DACIA

9. TOPOLOVENI – CALEA BUCURESTI

10. STEFANESTI – CALEA BUCURESTI

11. ROLAST – STR. DOBROGEANU GHEREA , PITESTI

Anexa 1& 2 – lista statiilor Pro Speranta 2002

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord cu Politica noastră de protecție a datelor.
Citeste mai mult
Sunati acum